Home » Utility and Other Software » Process Explorer 16.0 โปรแกรมดูการทำงานของวินโดว์ ดาวน์โหลด Process Explorer ฟรี
Process Explorer โปรแกรมดูการทำงานของวินโดว์

Process Explorer 16.0 โปรแกรมดูการทำงานของวินโดว์ ดาวน์โหลด Process Explorer ฟรี

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes
  • Description
  • Technical

Process Explorer 16.0 โปรแกรมดูการทำงานของวินโดว์

Process Explorer 16.0 คือ โปรแกรมดู Process ของ CPU หรือ โปรแกรมดูการทำงานของระบบปฏิบัติการ โปรแกรมนี้สามารถการทำงานของไฟล์ DLL ดูรายการ Process ของโปรแกรมสแกนไวรัส  สามารถปิด Process การทำงานของโปรแกรมต่าง ๆ ได้ โปรแกรมนี้พัฒนาโดย Microsoft เป็นโปรแกรมที่ใช้ดูการทำงานของระบบปฏิบัติการได้อย่างละเอียดยิบเลย ลักษณะการทำงานของโปรแกรมตัวนี้จะคล้าย ๆ กับ Task Manger ของ Windows นั่นเองแต่ตัวนี้จะเช็คได้ละเอียดกว่ามาก หากคอมพิวเตอร์ของคุณทำงานไม่ปกติสามารถใช้ Process Explorer 16.0 ดู Process ที่กำลังทำงานเพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุได้เลย

คุณสมบัติของโปรแกรม Process Explorer 16.0

  • ดูการทำงานของโปรแกรม Antivirus
  • ดูการทำงานของไฟล์ DLL
  • สั่งปิด Process ต่าง ๆ ผ่านโปรแกรมได้เลย
  • รองรับกับ Windows XP/2003/Vista/Server 2008/7
0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes