Home » Tag Archives: process explorer free download

Tag Archives: process explorer free download

Process Explorer 16.0 โปรแกรมดูการทำงานของวินโดว์ ดาวน์โหลด Process Explorer ฟรี

Process Explorer โปรแกรมดูการทำงานของวินโดว์

Process Explorer 16.0 โปรแกรมดูการทำงานของวินโดว์ Process Explorer 16.0 คือ โปรแกรมดู Process ของ CPU หรือ โปรแกรมดูการทำงานของระบบปฏิบัติการ โปรแกรมนี้สามารถการทำงานของไฟล์ DLL ดูรายการ Process ของโปรแกรมสแกนไวรัส  สามารถปิด Process การทำงานของโปรแกรมต่าง ๆ ได้ โปรแกรมนี้พัฒนาโดย Microsoft เป็นโปรแกรมที่ใช้ดูการทำงานของระบบปฏิบัติการได้อย่างละเอียดยิบเลย ลักษณะการทำงานของโปรแกรมตัวนี้จะคล้าย ๆ กับ...

Read More »