Home » Tag Archives: mHotspot

Tag Archives: mHotspot

mHotspot 7.6 โปรแกรมแชร์ Wifi ดาวน์โหลด mHotspot ล่าสุด ฟรี

mHotspot โปรแกรมแชร์ Wifi

 mHotspot 7.6 โปรแกรมแชร์ Wifi โปรแกรมแชร์เน็ต mHotspot 7.6 เป็น โปรแกรมแชร์ Wifi นั่นเอง โปรแกรมนี้จะช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนคอมพิวเตอร์ของคุณกลายไป็น Router Wifi ที่สามารถแชร์เน็ตให้กับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ๆ ได้ใช้กันได้ โดยเพียงแค่คอมพิวเตอร์เครื่องที่จะแชร์ Wifi นั้นต้องมี wifi modem ในตัวเองและ โปรแกรมแชร์ Wifi (mHotspot 7.6) จึงจะสามารถแชร์ได้ เป็นโปรแกรมฟรีแวร์ที่พัฒนาขึ้นโดย mhotspot รองรับกับ Windows...

Read More »

mHotspot 7.0 โปรแกรมแชร์ Wifi ดาวน์โหลด mHotspot ล่าสุด ฟรี

mHotspot 7.0 โปรแกรมแชร์ Wifi

โปรแกรม mHotspot 7.0 โปรแกรมแชร์ Wifi mHotspot 7.0 คือ โปรแกรมแชร์ Wifi หรือเรียกง่าย ๆ ว่า โปรแกรมแชร์เน็ต โปรแกรมนี้พัฒนาขึ้นโดย mhotspot โดย mHotspot 7.0 เป็นเวอร์ชันล่าสุด รองรับกับ Windows server 2008, Windows 7 และ Windows 8 เป็นต้นไป โปรแกรมแชร์ Wifi ตัวนี้สามารถสร้าง Wifi hotspot และแชร์ไปยังเครื่องอื่น ๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นคอม PC, Laptop, มือถือสมาร์ทโฟน, แท็บเล็ต ฯลฯ หากเราอยากแชร์เน็ตให้เพื่อน...

Read More »