Home » Tag Archives: Digital Image Tool full

Tag Archives: Digital Image Tool full

Digital Image Tool 3.1 โปรแกรมแต่งรูป ดาวน์โหลด Digital Image Tool ล่าสุด

ACDSee โปรแกรมจัดการรูป

Digital Image Tool 3.1 โปรแกรมแต่งรูป Digital Image Tool 3.1 เป็น โปรแกรมแต่งรูป หลายรูปพร้อมกันโดยใช้วิธีการการตั้งค่าโปรแกรมเพียงแค่ครั้งเดียว เช่นการหมุนรูปกลับหัวพร้อมกันหลาย ๆ รูป การใส่ลายน้ำ การแก้ไขชื่อไฟล์รูป การย่อ/ขยายรูปภาพหลาย ๆ รูปพร้อมกัน เป็นต้น โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่ทำงานในลักษณะ batch processing ซึ่งเป็นการตั้งค่าโปรแกรมเพียงครั้งเดียว โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับการแก้ไขรูปภาพหลายร้อยหลายพันรูปพร้อมกันโดยเป็นการแก้ไขแบบเดียวกัน...

Read More »