Home » Tag Archives: auslogics duplicate file finder download

Tag Archives: auslogics duplicate file finder download

ดาวน์โหลด Auslogics Duplicate File Finder 3.5 โปรแกรมค้นหาไฟล์ซ้ำ

Auslogics Duplicate File Finder โปรแกรมค้นหาไฟล์ซ้ำ

ดาวน์โหลดฟรี Auslogics Duplicate File Finder 3.5 โปรแกรมค้นหาไฟล์ซ้ำ Auslogics Duplicate File Finder 3.5 คือ โปรแกรมช่วยค้นหาไฟล์ซ้ำในคอมพิวเตอร์ รองรับ Windows XP/Vista/7/8 โปรแกรมนี้สามารถสแกนหาไฟล์ซ้ำได้ซุกซอกทุกมุมของฮาร์ดดิสก์ สามารถค้นหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นไฟล์หนัง ไฟล์เพลง ไฟล์รูปภาพ ไฟล์เอกสาร ไฟล์เกม ไฟล์โปรแกรม และไฟล์ชนิดต่าง ๆ อีกมากมาย เมื่อโปรแกรม Auslogics Duplicate File...

Read More »