Home » Tag Archives: โปรแกรมช่วยลบโปรแกรมที่ลบไม่ได้

Tag Archives: โปรแกรมช่วยลบโปรแกรมที่ลบไม่ได้

ดาวน์โหลด IObit Uninstaller 3.2 เวอร์ชันล่าสุด โปรแกรมช่วยลบโปรแกรม

IObit Uninstaller โปรแกรมช่วยลบโปรแกรมที่ลบไม่ได้

ดาวน์โหลดฟรี IObit Uninstaller 3.2 โปรแกรมช่วยลบโปรแกรม IObit Uninstaller 3.2 คือ โปรแกรมช่วยลบโปรแกรม ที่ไม่ต้องการออกอย่างหมดจด เพราะการลบโปรแกรมแบบปกติไม่สามารถที่จะลบโปรแกรมออกได้อย่างหมดจด จึงต้องใช้โปรแกรมช่วยลบโปรแกรมหรือ โปรแกรม Uninstall เข้ามาช่วยจึงจะสามารถลบไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมนั้น ๆ ได้อย่างสะอาดไร้ไฟล์หลงเหลือตกค้างอยู่ในเครื่อง โปรแกรม IObit Uninstaller 3.2 มีเครื่องมือสแกนหาไฟล์โปรแกรมที่มีประสิทธิภาพสูง...

Read More »

โหลดฟรี! IObit Uninstaller 3.0 โปรแกรมช่วยลบโปรแกรม

IObit Uninstaller โปรแกรมช่วยลบโปรแกรมที่ลบไม่ได้

IObit Uninstaller 3.0 โปรแกรมช่วยลบโปรแกรมที่ลบไม่ได้ IObit Uninstaller 3.0 คือ โปรแกรมช่วยลบโปรแกรม แบบหมดจดเพราะการลบด้วยฟังก์ชันของ windows นั้นจะไม่สามารถลบไฟล์ขยะหรือไฟล์ที่โปรแกรมนั้น ๆ สร้างขึ้นมาออกหมดได้ จึงเกิดการตกค้างของไฟล์ขยะไว้ในเครื่อง ก่อให้เกิดการสิ้นเปลืองพื้นที่ของฮาร์ดดิสก์โดยใช่เหตุและยังส่งผลทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานช้าลงอีกด้วย โปรแกรม  IObit Uninstaller 3.0 สามารถ ช่วยลบโปรแกรมได้อย่างหมดจด...

Read More »