Home » Tag Archives: โปรแกรมจำลอง Windows

Tag Archives: โปรแกรมจำลอง Windows

VMware Player 6.0 โปรแกรมจำลอง Windows โหลดฟรีคลิก

VMware Player 6 โปรแกรมจำลอง Windows

VMware Player 6 โปรแกรมจำลอง Windows VMware Player คือ โปรแกรมจำลอง Windows ที่จะทำให้คุณสามารถทดลองจำลองการใช้งาน Windows รุ่นเก่าได้โดยที่ไม่ต้องลง Windows ใหม่ เป็นการจองลองใช้งานขึ้นมาเหมือนกับการลง Windows นั้น ๆ จริงทุกอย่างเพียงแต่เป็นการใช้งานผ่านโปรแกรม VMware Player VMware Player รองรับการใช้งานบนระบบปฏิบัติการ Windows 2000 / XP / Vista / Windows7 / XP64 / Vista64 / Windows7 64 / Windows8...

Read More »