Home » Tag Archives: โปรแกรมค้นหาไฟล์ซ้ำ

Tag Archives: โปรแกรมค้นหาไฟล์ซ้ำ

ดาวน์โหลด Auslogics Duplicate File Finder 3.5 โปรแกรมค้นหาไฟล์ซ้ำ

Auslogics Duplicate File Finder โปรแกรมค้นหาไฟล์ซ้ำ

ดาวน์โหลดฟรี Auslogics Duplicate File Finder 3.5 โปรแกรมค้นหาไฟล์ซ้ำ Auslogics Duplicate File Finder 3.5 คือ โปรแกรมช่วยค้นหาไฟล์ซ้ำในคอมพิวเตอร์ รองรับ Windows XP/Vista/7/8 โปรแกรมนี้สามารถสแกนหาไฟล์ซ้ำได้ซุกซอกทุกมุมของฮาร์ดดิสก์ สามารถค้นหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นไฟล์หนัง ไฟล์เพลง ไฟล์รูปภาพ ไฟล์เอกสาร ไฟล์เกม ไฟล์โปรแกรม และไฟล์ชนิดต่าง ๆ อีกมากมาย เมื่อโปรแกรม Auslogics Duplicate File...

Read More »